Orari i lundrimitTragetet në linjën Kamenari-Lepetane qarkullojnë pandërprerje 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë, sipas orarit veror dhe dimëror. Në varësi të zgjatjes së sezonit turistik dhe intensitetit të trafikut, orari veror, si rregull, zbatohet nga qershori deri në tetor. Gjatë regjimit të qarkullimit veror, tragetet nga të dyja anët e bregdetit qarkullojnë çdo dhjetë minuta nga ora 6 e mëngjesit deri në mesnatë, përkatësisht çdo 15 minuta nga mesnata deri në orën 6 të mëngjesit.

Itinerari Vrijeme Nisjet
Kam. -> Lep. 00-24h NON-STOP ≤ 15'
Lep. -> Kam. 00-24h NON-STOP ≤ 15'

Gjatë vlefshmërisë së orarit dimëror, si rregull nga tetori deri në qershor, tragetet operojnë në të dyja anët e bregdetit çdo 15 minuta nga ora 6 e mëngjesit deri në mesnatë, përkatësisht çdo orë pas mesnate deri në orën 6 të mëngjesit.

Itinerari Vrijeme Nisjet
Kam. -> Lep. 00-06h 0:00, 0:20, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 4:50, 5:20 h
06-24h NON-STOP ≤ 15'
Lep. -> Kam. 00-06h 0:00, 0:10, 0:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:05, 5:40 h
06-24h NON-STOP ≤ 15'

Kohëzgjatja maksimale e shërbimit, që përfshin pritjen, ngarkimin, transportin dhe shkarkimin, është rreth 15 minuta.

95
Punonjës
6
Tragete
1000 
Metra të linjës së tragetit
7
Minuta me makinë