Kamerat


KAMENARI
LEPETANE


Për të informuar sa më mirë shfrytëzuesit e shërbimeve të vendkalimit me tragete, është siguruar një video link nga skelat në Kamenari dhe Lepetani. Videoja është e natyrës informative, e destinuar ekskluzivisht për shfrytëzuesit e shërbimeve të trageteve.

Udhëtim të këndshëm Ju dëshiron DOO Pomorski saobraćaj!

95
Punonjës
6
Tragete
1000 
Metra të linjës së tragetit
7
Minuta me makinë