Ndryshimi i Formёs sё Organizimit tё Kompanisё

20. 05. 2014.g.

Informojmë shfrytëzuesit e nderuar të shërbimeve tona të transportit me target, që kompania jonë ka kryer procedurën e ristrukturimit – me ndryshimin e formës së organizimit nga Shoqëri aksionare në SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR “POMORSKI SAOBRACAJ”.

Të dhënat e tjera nuk ndryshojnë.

Shpërndaje postimin
Orari winter