Rreth nesh


Letërnjoftimi i kompanisë:

DOO Pomorski saobraćaj Herceg Novi

Adresë: Prva Djuricka 2, Kamenari

Email: pomorski@t-com.me / info@ferry.co.me

NIPT (PIB): 02007479

Themeluesit:

Prohouse shpk

  info@ferry.co.me

Prohousemontenegro

Dejan Ban

Drejtor Ekzekutiv

Dejan Ban

DOO Pomorski saobraćaj

Veprimtaria kryesore e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "Pomorski sabrocaj" Herceg Novi është transporti detar dhe bregdetar i udhëtarëve në Gjirin e Bokës së Kotorrit, ndërmjet dy skelave Kamenari-Lepetane. Flota e Transportit Detar, e cila lidh dy brigje të kundërta në Gjirin e Bokës së Kotorrit çdo ditë, gjatë gjithë vitit, përbëhet nga gjashtë tragete. Të gjithë tragetet mbajnë emrat e qyteteve të vogla në Bokë, bukuritë e të cilave e bëjnë këtë gji një nga gjiret më të bukur në Adriatik. Linja e tragetit bën të mundur shkurtimin e udhëtimit midis Herceg Novit, Igalos, Kotorrit dhe Tivatit me rreth 30 km ose 40 minuta udhëtim.Tragetet "Perast", "Kamenari", "Lepetane", "Igalo", "Grbalj" dhe "Teodo" ofrojnë në mënyrë të shpejtë dhe efikase shërbimet e transportit të pasagjerëve dhe automjeteve nga njëra anë e bregdetit në tjetrën. Orari, si edhe numri i trageteve që operojnë, përshtaten me intensitetin e trafikut gjatë gjithë vitit.

Trajekti “Perast”, “Kamenari”, “Lepetane”, “Igalo”, “Grbalj” i “Teodo” brzo i efikasno obavljaju usluge prevoza putnika i vozila sa jedne na drugu stranu obale. Red vožnje kao i broj trajekata koji saobraćaju prilagođavaju se intenzitetu saobraćaja tokom cijele godine.

Karakteristikat teknike të anijeve

Zhvillimi historik 

Banorët e Kamenarit dhe Lepetanit prej kohësh kanë provuar në mënyra të ndryshme të gjejnë lidhjen më të shkurtër natyrore mes dy brigjeve në Gjirin e Bokës së Kotorrit.

Ndërtimi i skelave më të vogla, të cilat transportonin karroca përveç njerëzve, filloi në 1898. Me atë vit lidhet edhe ndërtimi i skelave të para në të dy anët e bregut. Themeluesit e këtij lloji të transportit ishin vendasit nga Kamenari, Shpiro Millosheviq dhe Shpiro Sekulloviq. Skela fillestare (në emrin lokal („Catare“) përbëhej nga dy varka të lidhura me një platformë të bërë me dërrasa.

Midis dy luftërave botërore, Miho dhe Eneriko Aranzulo, me dy barka peshkatarësh, kanë transportuar pasagjerë dhe automjete, duke çuar përpara traditën e paraardhësve të tyre.

Pas Luftës së Dytë Botërore, Ndërmarrja komunale e Herceg Novit me familjen Aranzulo lidhën një Kontratë për marrjen me qira për tre barkat e tyre të peshkatarëve, kurse Aranzulo dhe ekuipazhi i tij lidhën marrëdhënie pune me Ndërmarrjen komunale Herceg Novi, duke bashkuar kështu shërbimin e tragetit në linjën Kamenari-Lepetane. Në kuadër të Ndërmarrjes Komunale Herceg Novi u formua një njësi e posaçme punuese “Trafiku Detar” (“Pomorski saobracaj”), e cila zotëronte dy anije të vogla detare “Miloçer” dhe “Mamula”, të cilat u morën në qershor të vitit 1962 nga ish-kompania “Brodarstvo” nga Herceg Novi, pastaj dy motobarka të lundrimit lokal „Durmitorac“ dhe „Rose“ dhe tre anije peshkatarësh për transportin me traget të mjeteve rrugore.
Me ndërtimin e magjistralës së Adriatikut në vitin 1966 dhe përmirësimin e trafikut lokal, u desh të rriten kapacitetet dhe të përmirësohet transporti me traget të automjeteve dhe pasagjerëve, sepse rruga përreth gjirit ende nuk ishte rikonstruktuar, gjë që nënkuptonte që i gjithë trafiku transit bëhej me traget. Kështu, për dy anijet ekzistuese, në kantierin detar Bijela, u ndërtua një platformë shtesë më e madhe që mund të pranonte më shumë autobusë ekskursionesh dhe kamionë.

JNë vitin 1967, Marina Jugosllave i dorëzoi një anije ndërmarrjes komunale Herceg Novi, e cila u rindërtua në Institutin e Riparimit në Tivat dhe iu përshtat nevojave të transportit me traget të automjeteve dhe udhëtarëve. Anija mori emrin "Kamenari" sipas një vendi të vogël që ndodhej 15 km në lindje të Herceg Novit dhe ishte i famshëm për mjeshtrit që punonin gurin dhe e quanin veten gurgdhendës. Ky ishte modernizimi i parë i rëndësishëm i shërbimit të trageteve në ngushticën Verige.

Pas tragetit “Kamenari”, nga Marina luftarake Jugosllave u blenë edhe dy anije të tjera ushtarake, të cilat pasi u përshtatën për transportin me traget të automjeteve dhe udhëtarëve në kantierin detar “Inkobrod” në Korçull, nisën të lundrojnë si tragetet “Lepetane” dhe “Perast”. Në vitin 1981, u ndërtua një traget tjetër shumë më i madh i quajtur Igalo”.

Më 1 janar 1990, Trafiku Detar“ u shkëput nga Organizata Komunale e Punës e Herceg Novit dhe themeloi një kompani të re të trafikut detar me seli në Kamenari. Nga viti 1995 deri në vitin 2013, kompania ka funksionuar si shoqëri aksionare. 


Që nga momenti i privatizimit, flota e Transportit Detar është pasuruar me dy anije të reja. Gjegjësisht, në vitin 2009 në kantierin detar “Izola” në Slloveni është ndërtuar trageti më i
madh në flotë me emrin “Grbalj”. Dy vjet më vonë, në kantierin “Tehnomont” në Pula, u
ndërtua një traget tjetër, i dyti sipas madhësisë në flotë, me emrin “Teodo
”.