NDËRPRERJE E KOMUNIKACIONIT - Tragetet e SH.P. Pomorski saobraćaj NUK OPUNON në linjën Kamenari - Lepetane!
DOO Pomorski saobracaj
NDËRPRERJE E KOMUNIKACIONIT - Tragetet e SH.P. Pomorski saobraćaj NUK OPUNON në linjën Kamenari - Lepetane!
16 °C
2,0 m/s SSW193 °
95
Punonjës
6
Tragete 
1000 
Metra të linjës së tragetit
7
Minuta me makinë