Tragete në linjë Kamenari-Lepetane operon vazhdimisht 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë orari veror dhe dimëror.
DOO Pomorski saobracaj
13 °C
3,0 m/s NE38 °
95
Punonjës
6
Tragete 
1000 
Metra të linjës së tragetit
7
Minuta me makinë