Tragetet në linjën Kamenari-Lepetane qarkullojnë pandërprerj 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë sipas orarit veror dhe dimëror. 
DOO Pomorski saobracaj
7 °C
4,0 m/s NE38 °
95
Punonjës
6
Tragete 
1000 
Metra të linjës së tragetit
7
Minuta me makinë