Uređenje obale i pristupnih saobraćajnica na trajektnim pristaništima

U cilju stvaranja pretpostavki za efikasan ukrcaj i iskrcaj vozila na trajekte i izbjegavanja saobraćajnih gužvi, odnosno u cilju podizanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na trajektnim pristaništima u Kamenarima i Lepetanima investirano je u obalnu infrastrukturu i pristupnu saobraćajnicu.

 
Investicije u Lepetanima
U Lepetanima je rekonstruisana postojeća Jadranska magistrala na dionici KO Jošici u dužini od oko 500 m ispred trajektnog pristaništa. Rekonstrukcija magistrale obuhvatila je dogradnju treće trake sa trotoarom sa desne strane kako bi se rasteretio protočni saobraćaj ka trajektu i dalje ka Kotoru.
Pored rekonstrukcije operativne obale – trajektnog pristaništa, u cilju zaštite obale od erozije, napravljena je obaloutvrda sa šetalištem koje je formirano kao staza uz more.

Nekada

Sada

Investicije u Kamenarima
U Kamenarima je proširena i rekonstruisana Jadranska magistrala E-7. Izgrađena je treća traka u dužini od oko 450 m sa trotoarom sa ciljem prihvatanje vozila za skretanje ka trajektu, odnosno rasterećenje protočnog saobraćaja na magistrali. Radovi su izvođeni sa lijeve strane saobraćajnice, u moru oko 250 m, na kopnu oko 150 m dok je oko 50-60 m treća traka izvedena sa desne srane na kopnu. Pored magistrale, rekonstruisano je i trajektno pristanište.

Nekada

Sada


Podjelite post
Izgradnja broda “Grbalj”