Nove meteorološke stanice i displeji

Naša ponuda je od 25. marta 2013. godine obogaćena sa dvije savremene automatske meteorološke stanice i dva led displeja koje se nalaze na biljetarnicama u Kamenarima i Lepetanima. Riječ je o meteo-stanicama američkog proizvođača Davis. Podaci o tačnom vremenu, temperaturi vazduha, smjeru i brzini kretanja vjetra prvenstveno će služiti zaposlenima i menadžmentu kompanije, korisnicima naših usluga, ali i pilotima koji kroz zaliv Boke kotorske do luke Kotor sprovode kruzere.

Podjelite post
Promjena oblika organizovanja kompanije