Ljetnji red vožnje

21.06.2019.

Po ljetnjem redu voznje saobracaj na trajektnom prelazu Kamenari-Lepetane se odvija neprekidno, 24 h.

Svih šest trajekata kompanije je u funkciji.

Polazak trajekata je prilagodjen frekvenciji saobraćaja. Zastoja na trajektnim prilazima nema.

Podjelite post
Doo Pomorski saobraćaj i Mastercard