O nama


Lična karta kompanije:

DOO Pomorski saobraćaj Herceg Novi

Adresa: Prva Đurička 2, Kamenari

PIB: 02007479

Email: pomorski@t-com.me 

  info@ferry.co.me

Osnivači

Prohouse doo

Prohousemontenegro

Dejan Ban  

Izvršni direktor

Dejan Ban

DOO Pomorski saobraćaj

Pretežna djelatnost društva sa ograničenom odgovornošću “Pomorski saobraćaj” Herceg Novi je pomorski i priobalni prevoz putnika u Bokokotorskom zalivu, između dva pristaništa Kamenari-Lepetane. Flotu Pomorskog saobraćaja koja, svakodnevno, tokom cijele godine, spaja dvije suprotne obale u Bokokotorskom zalivu, čini šest trajekata. Svi trajekti nose imena malih mjesta u Boki čije čari ovaj zaliv čine jednim od najljepših zaliva na Jadranu. Trajekna linija omogućava da se skrati put između Herceg Novog, Igala, Kotora i TIvta za oko 30 km ili 40 minuta vožnje. 

Trajekti “Perast”, “Kamenari”, “Lepetane”, “Igalo”, “Grbalj” i “Teodo” brzo i efikasno obavljaju usluge prevoza putnika i vozila sa jedne na drugu stranu obale. Red vožnje kao i broj trajekata koji saobraćaju prilagođavaju se intenzitetu saobraćaja tokom cijele godine.

Tehničke karakteristike brodova

Istorijski razvoj

Mještani Kamenara i Lepetana su od davnina, dovijajući se na razne načine, prelazili najkraću prirodnu vezu između dvije obale u Bokokotorskom zalivu.

Izgradnja manjih skela kojima su se pored ljudi prevozile i kočije, započela je 1898. godine. Za tu godinu se vezuje i izgradnja prvih pristana na obije strane obale. Osnivači ove vrste prevoza bili su mještani iz Kamenara Špiro Milošević i Špiro Sekulović. Prvobitne skele (u lokalnom nazivu „Catare“) sastojale su se od dva čamca koja su bila spojena platformom od dasaka.

Između dva svjetska rata, Miho i Eneriko Aranzulo, sa dva motorna leuta, prevozili su putnike i vozila, unapređujući tradiciju prethodnika.

Nakon II svetskog rata, hercegnovsko Komunalno preduzeće je sa porodicom Aranzulo sklopilo Ugovor o zakupu njihova tri leuta, a Aranzulo je sa svojom posadom prešao u radni odnos u Komunalno preduzeće Herceg Novi i na taj način je objedinjena trajektna služba na liniji Kamenari – Lepetane. U okviru hercegnovskog Komunalnog preduzeća, formirana je posebna radna jedinica „Pomorski saobraćaj” koja je u svom posjedu imala dva broda male obalne plovidbe „Miločer“ i „Mamula“, koji su u junu 1962. godine preuzeti od bivšeg preduzeća »Brodarstvo« iz Herceg Novog, zatim dva motorna broda lokalne plovidbe „Durmitorac“ i „Rose“ i tri leuta za trajektni prevoz drumskih vozila. Izgradnjom Jadranske magistrale 1966. godine i poboljšanjem lokalnog saobraćaja, nametnulo se kao nužnim, povećanje kapaciteta i poboljšanje trajektnog prevoza vozila i putnika, jer put oko zaliva još uvijek nije bio rekonstruisan, što je značilo da se sav tranzitni saobraćaj obavljao preko trajekta. Tako je za postojeća dva leuta, u Brodogradilištu Bijela, izgrađena jedna dodatna veća platforma koja je mogla primiti više izletničkih autobusa i teretnih vozila.

Jugoslovenska ratna mornarica ustupila je 1967.godine Komunalnom preduzeću Herceg Novi jedan brod koji je rekonstruisan u Remontnom zavodu u Tivtu i prilagođen potrebama trajektnog prevoza vozila i putnika. Brod je dobio ime “Kamenari” po malom mjestu koje je nalazi 15 km istočno od Herceg Novog, a  bilo je čuveno po majstorima koji su obrađivali kamenan i sebe nazivali kamenari. Ovo je bilo prvo značajno osavremenjavanje trajektne službe u moreuzu Verige.

Nakon trajekta “Kamenari” od Jugoslovenske ratne mornarice otkupljena su još dva vojna broda, koji su, nakon što su prilagođeni za potrebe trajektnog prevoza vozila i putnika u brodogradilištu “Inkobrod” na Korčuli otpočeli plovidbu kao trajekti “Lepetane” i “Perast”. Godine 1981. izgrađen je još jedan znatno veći trajekt pod imenom „Igalo“.

„Pomorski saobraćaj“ se 1. januara 1990. godine izdvaja iz Komunalne radne organizacije Herceg Novog i osniva novo Preduzeće za pomorski saobraćaj sa sjedištem u Kamenarima. Od 1995. do 2013. godine preduzeće je  poslovalo kao akcionarsko društvo, a 2005. godine akcije društva kupljene su na berzi.  

Flota Pomorskog saobraćaja obogaćena je sa dva novoizgrađena broda. Naime, 2009. godine u brodogradilištu „Izola“ u Sloveniji sagrađen je najveći trajekt u floti,  a koji nosi ime „Grbalj”. Dvije godine kasnije u brodogradilištu „Tehnomont“ u Puli, sagrađen je još jedan trajekt, drugi po veličini u floti, a nosi ime „Teodo“.