/
  RED VOŽNJE! Saobraćaj na trajektnom prelazu Kamenari - Lepetane, se odvija neprekidno NON-STOP!

   

  CSS input Button Width Css3Menu.com

   

  SR-CG EN-EN RU-RU AL-AL
  Korisnicima naših usluga, za sve
  dodatne informacije, tokom 24h
  na raspolaganju su brojevi telefona:

  +382 31 673 522
  (nakon 16h, biljetarnica Lepetani)

  +382 31 673 558
  (nakon 16h, biljetarnica Kamenari)
  OSTALO-USLUGE
  Zakup površina na pristaništima

  Kompanija Pomorski saobraćaj je zakupac dijela morske obale u Kamenarima i Lepetanima kao primarno za obavljenje djelatnosti prevoza vozila i putnika sa jedne obale na drugu. Pored te svoje primarne djelatnosti, kompanija posjeduje i odobrenja za lokacije za obavljanje raznih trgovinsko-ugostiteljskih djelatnosti u objektima pivremenog karaktera u zoni morskog dobra, koji se postavljaju shodno Planu objekata privremenog karaktera.

  Uvid u lokacije privremenih objekata kojima trenutno raspolažemo i za koje postoji mogućnost za ostvarivanje saradnje, možete pogledati na sljedećim linkovima: