/
  RED VOŽNJE! Saobraćaj na trajektnom prelazu Kamenari - Lepetane, se odvija neprekidno NON-STOP!

   

  CSS input Button Width Css3Menu.com

   

  SR-CG EN-EN RU-RU AL-AL
  Korisnicima naših usluga, za sve
  dodatne informacije, tokom 24h
  na raspolaganju su brojevi telefona:

  +382 31 673 522
  (nakon 16h, biljetarnica Lepetane)

  +382 31 673 558
  (nakon 16h, biljetarnica Kamenari)
  REDOVNA TRAJEKTNA LINIJA
  Red vožnje

  Saobraćaj na trajektnom prelazu Kamenari-Lepetane se odvija po ljetnjem i po zimskom redu vožnje.
  Ljetnji red vožnje se primjenjuje za period godine od juna do oktobra, a zimski red vožnje se primjenjuje za period godine od oktobra do juna.

  Saobraćaj se po oba reda vožnje odvija neprekidno 24 h, a polasci trajekata su prilagodjeni frekvenciji saobraćaja koja je najveća ujutru od 07 do 09 h, izmedju 12 do 14 h, i 16 do 18 h. Zastoja na trajektnim prilazima nema.

  Maksimalno vrijeme na koje klijenti trebaju da računaju na puni servis je oko 15 minuta (čekanje-operacija ukrcaja-prevoz-operacija iskrcaja).

  Korisnicima naših usluga, za sve dodatne informacije, tokom 24h, na raspolaganju su brojevi telefona:
  +382 31 673 558 (nakon 16h, biljetarnica Kamenari)
  +382 31 673 522 (nakon 16h, biljetarnica Lepetane)