/
  RED VOŽNJE! Saobraćaj na trajektnom prelazu Kamenari - Lepetane, se odvija neprekidno NON-STOP!

   

  CSS input Button Width Css3Menu.com

   

  SR-CG EN-EN RU-RU AL-AL
  Korisnicima naših usluga, za sve
  dodatne informacije, tokom 24h
  na raspolaganju su brojevi telefona:

  +382 31 673 522
  (nakon 16h, biljetarnica Lepetani)

  +382 31 673 558
  (nakon 16h, biljetarnica Kamenari)
  REDOVNA TRAJEKTNA LINIJA
  Bezgotovinski korisnici

  Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da je korišćenje trajektnog prevoza moguće ostvariti i uz bezgotovinsko plaćanje, na bazi prepaid ili postpaid ugovora.
  Inače, naš sistem bezgotovinskog plaćanja je zasnovan na upotrebi beskontaktnih smart kartica, kao sredstva identifikacije i kao sredstva na osnovu kojih se vrši izdavanje putnih karata. Sistem funkcioniše po principu jedno vozilo - jedna kartica.
  Prepaid ugovorni odnos podrazumijeva unaprijed plaćanje određenog iznosa od strane korisnika usluga, na osnovu prepaid računa, a koji iznos predstavlja prepaid kredit raspoloživ prilikom trajektnih prelazaka. Prepaid ugovorni odnos mogu zasnovati sva domaća i strana pravna i fizička lica.
  Postpaid ugovorni odnos podrazumijeva korišćenje usluga tokom određenog perioda (mjesec je uobičajeni obračunski period), a da se usluge fakturišu na kraju perioda i plaćaju odloženo sa određenim ugovorenim rokom. Postpaid ugovorni odnos mogu zasnovati sva domaća pravna lica i preduzetnici koji bonitetom zadovoljavaju naše kriterijume. Takođe, našom poslovnom politikom, za postpaid korisnike, obavezno je mjenično obezbjeđenje.
  Ukoliko Vam odgovara neki od vidova ugovornog odnosa sa bezgotovinskim načinom plaćanja, molimo da nam pošaljete kratak pismeni zahtjev:
  Na e-mail: pomorski@t-com.me,
  Faxom na broj: +382 31 681 044 ili
  Poštom, na adresu: DOO Pomorski saobraćaj, Kamenari bb, 85340 Herceg Novi.

  Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije molimo da nas kontaktirate.