/
  ORARI I UDHËTIMEVE! – Trafiku në kalimin me traget Kamenari – Lepetane zhvillohet pa ndërprerje – NON - STOP!

   

  CSS input Button Width Css3Menu.com

   

  SR-CG EN-EN RU-RU AL-AL
  Shfrytëzuesve të shërbimeve tona, për të gjitha informatat shtesë, gjatë 24 orëve në dispozicion janë numrat e telefonit:

  +382 31 673 522 (pas 16 h biletaria në Lepetani)
  dhe
  +382 31 673 558 (pas 16 h biletaria Kamenari)
  SHËRBIME TË TJERA
  Marrja me qira e sipërfaeve në skela

  Kompania Pomorski saobraćaj është qiramarrës i një pjese të bregut të detit në Kamenari dhe Lepetane si parësore për kryerjen e aktivitetit të transportit të automjeteve dhe udhëtarëve nga njëri breg në tjetrin. Përveç këtij aktiviteti parësor, kompania posedon edhe lejen për lokacione për ushtrimin e aktiviteteve të ndryshme tregtare – hoteliere në objekte të karakterit të përkohshëm në zonën e të mirave detare, të cilët vendosen në pajtim me Planin e objekteve të karakterit të përkohshëm.

  Shikimi i lokacioneve të objekteve të përkohshëm të cilët momentalisht i disponojmë dhe për të cilët ekziston mundësia për realizimin e bashkëpunimit, mund ta bëni në këto linke: