/
  ORARI I UDHËTIMEVE! – Trafiku në kalimin me traget Kamenari – Lepetane zhvillohet pa ndërprerje – NON - STOP!

   

  CSS input Button Width Css3Menu.com

   

  SR-CG EN-EN RU-RU AL-AL
  Shfrytëzuesve të shërbimeve tona, për të gjitha informatat shtesë, gjatë 24 orëve në dispozicion janë numrat e telefonit:

  +382 31 673 522 (pas 16 h biletaria në Lepetani)
  dhe
  +382 31 673 558 (pas 16 h biletaria Kamenari)
  PËR NE
  Informatat për kompaninë

  Shoqria aksionare për transportin e automjeteve, udhëtarëve dhe ngarkesave SHA “Pomorski saobraćaj” në përbërjen e vet ka 6 (gjashtë) tragete. Tragetet e SHA “Pomorski saobraćaj” lidhin dy brigje në gjirin e Bokës së Kotorrit në rajonin e ngushticës së gjirit Verige. Trafiku i rregullt zhvillohet në kalimin në vendet Kamenari dhe Lepetane. Bëhet fjalë për dy vende brenda gjirit, Kamenaret nga ana e H. Novit dhe kufirit me Kroacinë dhe Lepetane nga ana e Tivatit dhe Budvës.
  Flotën e “Pomorski saobraćaj” e përbëjnë tragete: Detyra themelore e kompanisë SHA “Pomorski saobraćaj” është kryerja efikase e shërbimeve të transportit të automjeteve dhe udhëtarëve nga njëri breg në bregun tjetër.
  Përpiqemi të jemi në hap me nevojat e klientëve tanë, të cilët çdo ditë, 24 h, i kanë në dispozicion shërbimet tona. Orari i udhëtimeve, si dhe numri i trageteve që qarkullojnë i përshtaten intensitetit të trafikut gjatë tërë vitit.  Upravna Zgrada Biljetarnica Kamenari Biljetarnica Lepetane


  MT Grbalj MT Teodo MT Igalo MT Kamenari MT Perast MT Lepetane