/
  ORARI I UDHËTIMEVE! – Trafiku në kalimin me traget Kamenari – Lepetane zhvillohet pa ndërprerje – NON - STOP!

   

  CSS input Button Width Css3Menu.com

   

  SR-CG EN-EN RU-RU AL-AL
  Shfrytëzuesve të shërbimeve tona, për të gjitha informatat shtesë, gjatë 24 orëve në dispozicion janë numrat e telefonit:

  +382 31 673 522 (pas 16 h biletaria në Lepetani)
  dhe
  +382 31 673 558 (pas 16 h biletaria Kamenari)
  Linja e rregullt e tragetit
  Përdoruesit e shërbimeve pa para në dorë

  Lajmërojmë shfrytëzuesit e nderuar të shërbimeve që shërbimet e transportit me traget është e mundur të realizohen edhe me pagesën pa para të gatshme, në bazë të kontratës prepaid ose postpaid.

  Përndryshe, sistemi ynë i pagesës pa para të gatshme bazohet në përdorimin e smart kartelave pa kontakt, si mjete identifikimi dhe si mjete në bazë të të cilave bëhet lëshimi i biletave të udhëtimit. Sistemi funksionon sipas parimit një automjet – një kartelë.

  Prepaid marrëdhënia kontraktuale nënkupton parapagesën e një shume të caktuar nga ana e shfrytëzuesit të shërbimit, në bazë të pepaid fakturës, shumë kjo që paraqet prepaid kredinë e disponueshëm me rastin e kalimeve me traget. Prepaid marrëdhënien kontraktuale mund ta themelojnë të gjithë personat juridik e fizikë vendas dhe të huaj.

  Postpaid marrëdhënia kontraktuale nënkupton shfrytëzimin e shërbimeve gjatë një periudhe të caktuar (zakonisht një muaj është periudha e faturimit), e që shërbimet faturohen në fund të periudhës dhe paguhen më vonë me afat të caktuar të kontraktuar. Postpaid marrëdhënie kontraktuale mund të themelojnë të gjithë personat juridik vendas dhe sipërmarrësit të cilët me bonitet i plotësojnë kriteret tona. Gjithashtu, me politikën ton afariste, për shfrytëzuesit postpaid, është i obligueshëm sigurimi kambial.

  Nëse ju përgjigjet ndonjë nga format e marrëdhënies kontraktuale me pagesën pa para të gatshme, ju lutem të na dërgoni një kërkesë të shkurtër me shkrim:
  Në e-mailin: pomorski@t-com.me,
  Me fax në numrin: +382 31 681 044 ose
  Me postë, në adresën: DOO Pomorski saobraćaj, Kamenari bb, 85340 Herceg Novi.

  Nëse keni nevojë për më shumë informata ju lutemi të na kontaktoni.